SEVDİĞİ BİR MİNYATÜR

Ömer'in sevdiği minyatür

Topkapı Sarayı Koleksiyonu