SANAT VE DELİLİK ÜZERİNE

 

ECE AYHAN*

“Van Gogh tedavi edilseydi ressam olmazdı. Akıllılık ile delilik arasında ince bir ayrım vardır.”

E.A.– Hamlet (hayır, ‘kasaba’ anlamına değildir. Bir İnsan) hakkını aramak ve tüyler ürpertici bir “gerçek”i anlamak uğruna kendini deliymiş gibi gösterebilir, gösterir. “Gerçek”i ya da “gerçeklik”i aramanın, bence, ancak ve yalnız bir yoludur bu.

Ö.U.Türkiye’de deliler çok önemli. Her ‘topluluk’ hayal kurar ya da kurabilir. Türkiye’nin delileri Türk olayının Türkiye’de düş görmesidir. Özgelimi Van Gogh tedavi edilseydi ressam olmazdı. Akıllılık ile delilik arasında ince bir ayrım vardır.

 

Devam →