Blue Man and his Blue Dog,1994

100×100 cm, mix media

“Hayatımın 25 yılı dışarıda geçti ve hayatımın en büyük sorusu bu oldu: Ben neyim ve kimim? Türkiye cereyanda bir ülke. Her tarafından bir şey esiyor. Sonuçta bizler de cereyanda kalmış insanlarız. Bu karmaşada bir hareket vardır. Hiçbir şey durmaz. Her şey değişir. Burada Batı rasyonalizmi işlemez. Benim oluşturduğum formlar da bu kaosun devamlılığına bağlanıyor.” (Taner Ceylan’a, 2002, Time Out, Karmaşanın Dili)