mürekkep kalemiyle DESEN, 6,5x8cm (altı buçuk x sekiz santimetre)

aşağıda: Galeri Artist Ömer Uluç kitabı,
sayfa 242

“66 KARE” kitabından, 20x20cm


Geleneksel Kültüre Çağdaş Yorum, 66 Kare
kitabı için sayfa 92-95, 1992

kağıt üzerine ıstampa baskı, yaklaşık 20x20cm, 1992

İstanbul Büyüşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı yayını
Nureddin Sözen önsözüyle ve Sezer Tansuğ yazısıyla

KIRMIZI KADIN İKON, 1984

tuval üzerine akrilik, 81x65cm, 1984

KARGALAR, ilk sergileniş 1986, Paris, GALERİE RİEDEL (resmin yapım tarihi 1984) LES CORBEAUX de PRİNKİPO

kargalar 84

tuval üzerine akrilik, 222x97cm, 1984

G’larda

tuval üzerine akrilik, 110x73cm, 1988

kağıt üzerine akrilik, 62x55cm, 1984

peçete örtü üzerine portre, 30 Haziran

ODASINDA KADIN, 1984

tuval üzerine akrilik, 81x65cm, 1984

BOĞAZDAN GEÇEN SOVYET TANKERİ, 1984

kağıt üzerine akrilik, 70x100cm, 1984

FİGURE’ler, 1983


KARA UÇAK, 1984

1954’te BİKİNİ adasına ilk deneme nükleer bombayı atan uçak

tuval üzerine akrilik, 130x97cm, 1984

AHU TUĞBA, 1983

tuval üzerine akrilik, 97x130cm, 1983